/Files/images/vchitel/Яковець В.М.-7..jpg

Яковець Вікторія Миколаївна

Практичний психолог

Організовує:

  • психологічне діагностування учнів школи;
  • сталу систему психологічної освіти вчителів;
  • проведення психолого-корекційної роботи з учнями;
  • допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультує з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;
  • просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;
  • психолого-педагогічну діагностику готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку дитини;
  • психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх.

Сприяє:

* пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей;

* вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;

* формуванню психологічної культури вихованців, учнів, педагогів, батьків;

* здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;

* забезпеченню здоров’я і безпеки довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;

* підвищенню свого кваліфікаційного рівня.

Бере участь:

* в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку;

* в роботі педагогічної ради, підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників школи, проведенні семінарів та засідань методичних об’єднань;

* у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного процесу;

* у формуванні та комплектуванні груп і класів дітей і учнів за індивідуальними показниками з метою диференційованого навчання та виховання;

* в роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей;

* в проходженні періодичного безкоштовного медичного обстеження.

Має право на:

* самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби школи;

* спеціальний кабінет, забезпечений методичним, матеріальним обладнанням;

* захист професійної честі й гідності;

* ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;

* захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;

* конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

* підвищення кваліфікації;

* проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

Контролює:

перехідні, переломні, кризові моменти у фізичному і психічному розвитку дітей та підлітків.

Розробляє:

* річний, тижневий план роботи, затверджений директором і узгоджений з Центром практичної психології та соціальної роботи.

* та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій.

Забезпечує:

* своєчасне складання встановленої звітної документації;

* зв’язки школи із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів;

* своєчасне подання директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіту про свою роботу.

Керується:

у своїй діяльності Законами України з питань освіти. Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів;

Отримує:

від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

Погоджує:

* свою роботу з директором школи.

* професійно підпорядкований психологічному центру району, області.

Кiлькiсть переглядiв: 1436

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.