гурток "лідер"

Особливо важливим періодом у процесі соціалізації є підлітковий вік. Це початок формування вже відносно самостійних поглядів, оцінок, стійкої системи понять, суджень, про навколишній світ та про себе і своє місце у світі. У цей період формується серцевина моральності кожного громадянина держави.

Здатність і готовність виступити в ролі активного і свідомого члена суспільства може бути розвинута в особистості, якщо вона буде відповідальна за вирішення проблемної ситуації, особливо на рівні прийняття рішень. У підлітковому віці це, насамперед, вирішення певних проблем громади, участь у громадському житті, учнівському самоврядуванні, яке вирішує такі завдання: стимулювання інтересу учнів до навчання, трудової і громадської діяльності; створення конкретних умов і ситуацій для виявлення і розвитку здібностей учнів, для виховання суспільно значущих розумових, вольових та моральних якостей особистості; створення умов і механізмів для самовиховання і самознаходження особистості, яка формується, побудови її життєвих планів і перспектив.

Таким чином, виховання життєздатного покоління, становлення молоді як творчої сили суспільства неможливе без її практичної самодіяльності, самостійності, самоврядування, без розвитку лідерства.

Формування особистості потенційного лідера, його організаторських здібностей, ієрархії його цінностей може здійснюватись завдяки різноманітним формам соціально-педагогічної роботи, зокрема шляхом реалізації запропонованої програми «Лідер».

Актуальність програми викликана необхідністю визначення стратегії пошуку, навчання та виховання тих підлітків, які мають організаторські здібності, усвідомлюють себе потенційними лідерами в суспільстві.

Головна мета програми - формування досвіду громадянської поведінки лідерів шляхом активного залучення їх до справ і турбот навчального закладу, до реальної участі в державотворенні, шляхом сприяння розвиткові молодіжного руху, створенню умов для діяльності громадських дитячо-юнацьких організацій.

Завдання:

- ознайомлення підлітків з теоретичними основами та принципами розвитку лідерства;

- розвиток у підлітків навичок самоаналізу, аналізу організаторських здібностей та своїх нереалізованих можливостей;

- спрямовування підлітків на роботу над собою, на здійснення своїх намірів щодо розвитку своєї особистості, розвитку лідерської позиції;

- формування у підлітків навичок співпраці в команді;

- стимулювання творчої і соціальної активності та ініціативи підлітків;

- допомога підліткам у розвитку сили волі і морально-психологічних якостей, необхідних для того, щоб стати успішними в житті, в повній мірі реалізувати лідерський потенціал;

- надання можливостей для самореалізації в якості лідера і менеджера самостійного соціального проекту, програми.

Зміст програми «Лідер» сприяє активізації соціально-педагогічних функцій особистості лідера, спрямованих на позитивну творчу реконструкцію соціокультурного оточення однолітків у сфері комунікації та дозвілля.

Навчально-виховний процес ґрунтується на:

формуванні особистісного стилю взаємин лідера з однолітками по навчанню і з керівником програми. Спілкування і взаємодія є основним механізмом передачі соціального досвіду, активної взаємодії з однолітками і таємно духовного збагачення. Для розвитку особистості лідера найбільш прийнятною є ситуація відносної рівноваги, коли кожен лідер одержує можливість рівнозначно відбувати роль як наставника, так і вихованця. Включення Підлітків у творчу діяльність і розвиток творчих здібностей. Творча діяльність є засобом інтенсивного розвитку здібностей і особистісних якостей підлітка; створення позитивного естетичного фону навчання й атмосфери емоційно-почуттєвого піднесення та успіху. Успіх завжди підсилює властиве підлітку прагнення до діяльності; опору на гру як засіб позитивних почуттів. Ігрова діяльність є для підлітка найбільш природною формою життєдіяльності.

Підлітки набувають знань, вмінь і навичок, які допомагають їм бути відповідальними за зміни, що відбуваються в їх житті.

Процес навчання і виховання підлітків має бути спрямований на створення умов для самореалізації підлітка в якості лідера і менеджера самостійного соціального проекту, програми.

Навчання через практику, навчання через активну участь - важливі інструменти для становлення особистості підлітка, здатного до самоорганізації, саморозвитку й конструктивної взаємодії з однолітками.

Програма «Лідер» спрямована на активізацію й удосконалення індивідуального досвіду кожного учасника, на усвідомлення ним своїх особливостей і ресурсів, що допомагає кожному визначити індивідуальні цілі в навчанні для вдосконалення себе і свого середовища.

На заняттях застосовуються такі методи навчання: мозковий штурм, дискусії, рольові ігри, моделювання, робота в малих групах, аналіз реальних ситуацій суспільного життя, драматизація, портфоліо тощо.

Програма передбачає участь кожного учня в соціальному проектуванні, що послужить для них практичним застосуванням набутих знань із лідерства і досвідом громадянської дії.

Програма розрахована на один рік на учнів 7-11 класів. Групи формуються за віком 13-15 років, 16-17 років. Програмою передбачається 72 години (2 рази на тиждень по 1 години).

В основу оцінювання знань і умінь учнів покладено методику соціального проектування, яка передбачає безпосереднє застосування набутих знань під час практичної проектної діяльності. Така форма діяльності потребує кваліфікованої та постійної допомоги вчителя в ролі консультанта-порадника

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 404

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.