Вправа «Серце вчителя»

Міжособистісна взаємодія в колективі породжує дуже важливий феномен – психологічний клімат колективу. Значущість психологічного клімату розглядається з точки зору його впливу на успішність управлінської діяльності керівника, на самопочуття кожного працівника навчального закладу, впливу педагогічного колективу на учнів.

Формування сприятливого психологічного мікроклімату у педагогічному колективі є одним із головних завдань навчального закладу. Це пояснюється його впливом як на професійну діяльність педагогів, так і на ефективність навчально-виховного процесу в цілому. Важливим для колективу є рівень його інтегрованості, згуртованості членів колективу, задоволення їхніх потреб та інтересів у трудовій діяльності, фізичному, психічному і моральному розвитку. Психологічний клімат відображає рівень комфортності особистості в спільній діяльності.

Оскільки більшість із нас – жінки, які досить емоційно сприймають усі життєві ситуації. Пропоную вам озвучити, що саме може вибити вас із колії.

Вправа «Кокон»

І коли ми приходимо на роботу, часто буває, що колектив складається ось із таких коконів. Про який психологічний мікрокламат можна говорити?

У педагогічному колективі мікроклімат виконує такі функції:

- консолідуючу – згуртування колективу, об'єднання зусиль для розв'язання навчально-виховних завдань;

- стимулюючу – реалізація емоційного потенціалу, життєвої енергії колективу;

- стабілізуючу – забезпечення стійкості відносин всередині колективу;

- регулюючу – утвердження етичних норм взаємин.

За змістом і спрямуванням психологічний клімат у колективі може відповідати одному з таких типів:

Сприятливий тип. Його характеризують: довіра, доброзичливість, чуйність, висока взаємовимогливість і ділова критика; вільне висловлювання власної думки під час обговорення питань, що стосуються коллективу; відсутність тиску керівника на підлеглих і визнання за ними права приймати важливі для коллективу рішення; поінформованість усіх про завдання коллективу і стан їх виконання, можливість займати активну позицію у процесі ділового спілкування в колективі; наявність умов для активної професійної і творчої діяльності, самореалізації, самоствердження, саморозвитку кожного працівника; задоволення роботою та належністю до цього коллективу; взаємодопомога членів коллективу в критичних ситуаціях; прийняття кожного на себе відповідальності за справи у колективі; уболівання за честь коллективу, сприяння його розвитку.

Несприятливий тип. У коллективах із таким кліматом домінують байдуже ставлення людей одне до одного і до спільних справ. Кожен працівник існує ніби ізольовано, у своєму світі, що є причиною невисоких результатів роботи, незадовільної дисципліни, напруженості в особистих стосунках, конфліктності.

Нейтральний тип. Клімат характеризується збалансованістю суб'єктивних та об'єктивних ознак, однак він нестійкий і будь-коли може зазнати змін.

Показниками здорового мікроклімату в педагогічному колективі є:

1. Згуртованість та організованість. Успіх діяльності кожного навчального закладу забезпечує цілеспрямований коллектив однодумців, у якому цінують індивідуальність, творчі здібності, характер, інтереси й уподобання кожного. Згуртувати педагогічний коллектив означає не “вишикувати всіх”, обмежити свободу особистості, а забезпечити простір для максимальної реалізації творчого начала кожного, не руйнуючи методичної концепції навчального закладу.

2. Єдність офіційної і неофіційної сфер спілкування. Чим вища вона, тим ефективніше атмосфера в колективі впливає на досягнення педагогічних цілей.

3. Мажорний життєстверджуючий настрій у колективі. Він залежить від оптимістичного самопочуття, злагоди, успішної роботи. Чіткі орієнтири в діяльності навчального закладу, педколективу теж стабілізують самопочуття, налаштовують на діловий лад, захищають від емоційного перепаду. Завдяки справедливим універсальним вимогам керівництва настрій стає позитивним фактором працездатності, ініціативності, добрих стосунків між людьми.

4. Атмосфера колективної турботи в педагогічному колективі, взаємоповаги й підтримки, узгодженої взаємодії. Товариські ділові взаємовідносини залежать від оптимального співвідношення особистих і колективних інтересів.

Ппсихологічний клімат впливає не тільки на ефективність діяльності, поведінку, а й взагалі на психічне здоров’я людини. Це особливо важливо враховувати адміністрації, адже психологічний клімат навчального закладу через відповідний психологічний стан його педагогічних працівників впливає також на учнів, їх психічне здоров’я.

Виступ ЛисенкоО.Є.

Отже, здійснення активних дій щодо створення позитивного психологічного клімату є життєво важливим напрямом діяльності навчального закладу, оскільки це необхідно з точки зору формування позитивного впливу на педагогічний колектив як умову самоактуалізації, саморозвитку особистості керівника, педагогічного працівника, учня.

Основними факторами, що впливають на формування соціально-психологічного клімату в школі є:

• взаємини з колегами по роботі і адміністрацією

• рівень конфліктності відносин

• професійна підготовка персоналу

• зміст праці та ступінь задоволення нею

• умови праці і побуту та задоволеність ними

• ступінь задоволення характером міжособистісних стосунків педагогів з дітьми

• особистість керівника, стиль керівництва та задоволеність ними.

Сприятливий психологічний клімат - це підсумок систематичної роботи всього колективу школи.

Готуючись до педради ми провели діагностику психологічного клімату в нашому колективі за методикою “Оцінювання психологічного клімату в педагогічному колективі”. Пропоную вам результати діагностики:

Результати діагностики

У колективі 70 педагогічних працівників

Анкети отримали 66 вчителів

Повернули 53 анкети

Зіпсовано 2 анкети

Із 51 анкети:

-10 і нижче – 2 анкети – 4% - висока несприятливість;

-8 - -10 – 2 анкети – 4% - середня несприятливість;

0 - -8 – 4 анкети – 8% - початковий несприятливий психологічний клімат;

0 - +8 – 4 анкети – 1 анкета – 2% - низький ступінь сприятливості;

+8 - +22 – 24 анкети – 47% - середній ступінь сприятливості;

+22 і більше – 18 анкет – 35% - високий ступінь сприятливості психологічного клімату.

На загал психологічний клімат у нашому колективі отримав 16 балів.

Найнижчі оцінки отримали запитання про:

- справедливе ставлення до всіх членів колективу;

- захоплення спільними справами;

- бажання працювати колективно.

Найвищі оцінки отримали запитання про:

- емоційне єднання у тяжкі для колективу часи;

- колектив сповнений енергії;

- співчутливе, бережне ставлення до нових членів колективу;

- гордість за успіхи колективу.

При порушенні позитивної атмосфери в колективі, спершу, визначається основне коло проблем колективу: характеристики і фактори сприятливого і несприятливого психологічного мікроклімату, формування і вдосконалення якого вимагає від психологів та адміністрації у закладах освіти розуміння емоційного стану людей, настроїв, відносин один з одним. Дуже важливим моментом в будь-якому колективі є наявність довіри. Адже, довіра - це потужна універсальна сила, що впливає практично на все, що відбувається всередині установи і у відносинах між іншими закладами і одночасно є структурною та культурною характеристикою кожного окремого закладу.

На мою думку, попри певні негативи, наш навчальний заклад має власне, неповторне обличчя, яскраві традиції. Чи могли б ви пригадати події, ситуації, які відбуваються у нас в школі і вам особисто підвищують настрій?

Тижні позитиву ми започаткували з метою профілактики негативних, деструктивних проявів в учнівському колективі, попередження суїцидальної поведінки.

Крім того кожному із нас важливо розуміти, що перебувати у стані стресу – небезпечно для нашого здоров’я. Тому необхідно бережно ставитися і до себе і до ближніх. І навіть, в критичних ситуаціях намагатися застосовувати Я-висловлювання і самому навчитися виходити зі стану стресу.

Виступ Яковець В.М.

Виступ Кошанської Л.О.

Практична частина: квест по станціях «Ресурси», «Янгол», «Метелик», «Мій Всесвіт», «Ціннісне коло», «Долаємо стрес»

Дорогі друзі, протягом практичного блоку засідання педагогічної ради ми надали вам інструменти для практичних навичок усвідомлення та активізації внутрішніх ресурсів, підвищення стресостійкості, створення позитивного психологічного мікроклімату в колективі.

Після завершення практичного блоку – рефлексія.

Філософська притча «Кожен носить свій світ у своєму серці»

Кiлькiсть переглядiв: 1501

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.